Aquakultur

Aquakultur, også kendt som Aquafarming, er dyrkning eller opdræt af vandlevende organismer såsom fisk, krebsdyr, snegle og vandplanter. Aquakultur omfatter kultivering af populationer i ferskvand, brakvand og saltvand under styrede betingelser – og står i modsætning til kommerciel fiskeri, som fanger vilde havdyr.
Marsø Plast A/S tilbyder løsninger indenfor:

  • Rørføring (PE, PP & PVDF).
  • Rørføring i rustfrit stål.
  • Alle slags tanke, brønde og strukturer (PE, PP, PVDF & rustfrit stål).
  • Rørstøtter, fastholdelsesanordninger og koblinger.