Produktion – Kulfilter

Kulfiltre er normalt effektive til fjernelse af chloramin, hydrogensulfid og tungmetaller.
MARSØ PLAST A/S tilbyder kulfiltre til at tage lugtgener i forbindelse med udluftning fra spildevandstank.
Vores kulfiltre er opbygget af forskellige moduler (segmenter).
Modulerne kan kombineres på forskellige måder efter konkret behov.

Eksempel / Muligheder:

  • Man kan vælge forskellige indløb- eller udløbsløsninger mellem udbudet af moduler.
  • Man kan samle mere end en kulfilter-indsats sammen, hvis man har behov for at rense større luftvolume.
  • Der er også mulighed for at montere to ventilatorer ( to ventilator huse ). Én monteres ved indløb (luftsugning) og den anden monteres på toppen af filter-indsatsen og vil fungere som luftpustning (blæsning). Hvis man har behov for et hurtigere airflow.

Klik her (Link til Kulfilter Brochure og Bestilling)