Biogas

Når flowet er en vigtig faktor i konstruktionen, kan der ikke være noget kompromis med styrke og pålidelighed. Konstrueret fra PE, PP og / eller Rustfrit Stål, uanset om det er rør, tanke eller nogen anden løsning, leverer på ydeevne, giver modstandsdygtig over for slid, korrosion, salte, aflejringer. Uanset om der er over eller under jorden installationer, har vores produkter lav modstands dygtighed over for strømning, integritet og nul lækagesystem sikrer tillid til, at alle sikkerheds-, miljø- og overholdelseskarv opfyldes.
Udfordringen i ethvert biogasprojekt er at opnå effektivitet ved minimum driftsomkostninger.
Marsø Plast A/S tilbyder løsninger indenfor:

  • Installationer under-jorden: Alle slags Brønde, PE- & PP- rør installationer til Gas, Vand og Spildevand.
  • Installationer over jorden: Kølevand, Behandlet vand, Spildevand, Genbrug, Brandsikring og Gas distribution i (PE, PP & Rustfrit Stål).
  • Alle slags Tanke, Brønde, Pumpe stationer og andre Konstruktioner i (PE, PP & Rustfrit Stål)
  • Alle rørføring, fittings og koblinger i (PE, PP & Rustfrit Stål)